Close

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Zuid-Holland Academie verwerkt jouw persoonsgegevens zodat je gebruik kunt maken van onze diensten. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij van je verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Organisatie
  • E-mailadres
  • Functies

Waarom worden deze gegevens verzameld?

De Zuid-Holland Academie verwerkt jouw gegevens om de door jou gestelde vragen te kunnen beantwoorden, maar ook om later contact met je op te kunnen nemen als ontwikkelingen over het betreffende onderwerp daartoe aanleiding geven. Daarnaast verzamelt de Zuid-Holland Academie jouw gegevens om je te kunnen informeren over een bijeenkomst waarvoor je je hebt ingeschreven. Tevens verwerkt de Zuid-Holland Academie jouw gegevens om je te benaderen als dit vanuit het oogpunt van de Zuid-Holland Academie dienstverlening nodig of wenselijk is.

Wanneer je jezelf hebt aangemeld voor de nieuwsbrieven van de Zuid-Holland Academie verleen je toestemming voor het gebruik van jouw persoonsgegevens. We gebruiken deze uitsluitend om de nieuwsbrieven te versturen. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kan afmelden en jouw toestemming kunt intrekken.

De Zuid-Holland Academie beschikt over diverse netwerklijsten met persoonsgegevens. Deze lijsten zijn onder andere tot stand gekomen door jouw aanmelding en/of deelname aan een bijeenkomst. Het kan zijn dat wij je opnieuw uitnodigen voor een bijeenkomst. Dit gaat via het mailingsysteem van Momice. Afmelden kan op elk gewenst moment.

Beveiliging

De Zuid-Holland Academie neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en heeft daarom passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je desondanks vermoedt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of indien er aanwijzingen zijn voor misbruik, neem dan contact op via info@zuidhollandacademie.nl.

Bewaartermijn

De Zuid-Holland Academie zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen waarvoor jouw gegevens zijn verzameld te realiseren.

Delen met anderen

De Zuid-Holland Academie deelt jouw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst. Daarnaast verstrekt De Zuid-Holland Academie jouw persoonsgegevens aan derden in verband met de dienstverlening. Dit doen wij alleen met jouw toestemming.

Beeldmateriaal

Tijdens onze activiteiten maken we foto’s en/of filmopnames. We gebruiken dit beeldmateriaal voor onze communicatie-uitingen, verslagen en de promotie van vervolgactiviteiten. Als je niet op de foto of film wilt, kun je dit aangeven bij de organisatie van de bijeenkomst, de fotograaf of de filmmaker.

Cookies

De Zuid-Holland Academie gebruikt uitsluitend technische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@zuidhollandacademie.nl. Ter verificatie dat het verzoek van je afkomstig is, zullen we contact met je opnemen. De Zuid-Holland Academie zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Daarnaast heb je het recht om een klacht over de verwerking van persoonsgegevens in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor meer informatie over privacy en het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.