Close
Banner

Om samen tot een beter Zuid-Holland te komen is het van belang om van elkaar te leren en ervaringen uit te wisselen. Kennisoverdracht is daarom een belangrijk onderdeel van de Zuid-Holland Academie.  

Bekijk onze kennisbank

De bijeenkomsten van de Zuid-Holland Academie zijn bedoeld om stappen te zetten op het gebied van kennis, maar zeker ook om elkaar te ontmoeten. Wij vinden het belangrijk om een netwerk op te bouwen en te behouden. Een beter Zuid-Holland bereik je tenslotte samen. 

Bekijk onze agenda

Iedereen heeft kennis en ervaring, maar hoe mooi is het als je dat kunt uitbreiden? De Zuid-Holland Academie biedt de gelegenheid om je meer te verdiepen in je expertises óf om meer te weten te komen over dat ene onderwerp wat je erg aanspreekt. Laat ons weten wat je wilt leren.

Neem contact op

Banner

De Zuid-Holland Academie draagt bij aan een sterk openbaar bestuur in Zuid-Holland.

Over ons

De Zuid-Holland Academie: ontmoeten, ontwikkelen en overdragen
De Zuid-Holland Academie is het platform voor het delen van praktijkgerichte kennis en ervaringen voor raadsleden, wethouders, burgemeesters, Statenleden, gedeputeerden, griffiers, gemeentesecretarissen en ambtenaren in Zuid-Holland. Ontmoeten, ontwikkelen en het overdragen van kennis staan hierbij centraal. 

Onze missie is het helpen waarborgen van de kwaliteit en continuïteit van het openbaar bestuur in Zuid-Holland. Er komen immers steeds meer complexe en uitdagende opgaven op lokale overheden af en dat vraagt veel van iedereen die werkzaam is in het openbaar bestuur. Naast kennis en kunde is een goede wisselwerking tussen gemeenteraden en bovengemeentelijke samenwerking essentieel voor een vitale (lokale) democratie. Daarom is de Zuid-Holland Academie opgericht, een initiatief van de Provincie Zuid-Holland en de Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten, samen met vertegenwoordigers van kennisinstellingen en verschillende beroepsgroepen uit het openbaar bestuur in Zuid-Holland. 

Door kennis en ervaringen uit te wisselen kunnen we het openbaar bestuur in Zuid-Holland met elkaar sterker maken. Dit doen wij door het aanbieden van webinars, kennisbijeenkomsten, trainingen en ontmoetingen met collega’s uit buurgemeenten, allemaal op één centrale plek en kosteloos. Ons aanbod kenmerkt zich door een regionale insteek, persoonlijk contact en het delen van ervaringen. 

Stuurgroep

De Zuid-Holland Academie is een gezamenlijk initiatief van de Provincie Zuid-Holland en de Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten en opgericht in samenwerking met vertegenwoordigers van de verenigingen van verschillende beroepsgroepen en kennisinstellingen in Zuid-Holland.
Een stuurgroep met vertegenwoordigers van deze verschillende beroepsgroepen en kennisinstellingen geeft de Zuid-Holland Academie vorm door te sturen op hoofdlijnen, door kaders mee te geven én gebruik te maken van bestaande netwerken. De leden van de stuurgroep zijn:
 

 • Mevr. De Witte – Voorzitter stuurgroep (Voorzitter Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten); 
 • Dhr. Bouwmans (Nederlandse Vereniging voor Raadsleden); 
 • Mevr. Karman (Vereniging van Griffiers); 
 • Dhr. Stolk (Vereniging van Gemeentesecretarissen);
 • Mevr. Van Aelst (Provinciale Staten Zuid-Holland); 
 • Mevr. Verkleij–Eimers (Zuid-Hollandse burgemeesters); 
 • Dhr. Van den Doel (Leiden-Delft-Erasmus alliantie);
 • Dhr. Spek (Wethoudersvereniging);
 • Dhr. Zevenbergen (Gedeputeerde Provincie Zuid-Holland); 
   
 • Als agendalid is Jeroen Haan (Vereniging van Zuid-Hollandse Waterschappen) aangesloten. 

Team

Maak kennis met de mensen achter de Zuid-Holland Academie. Wat kunnen we voor jou betekenen? Neem gerust contact met ons op. We denken graag met je mee. 

 • Emma Cnossen – Projectleider;
 • Cynthia Bockstart – Community Manager;
 • Mandy Hopstaken – Secretaris.

Mail ons: info@zuidhollandacademie.nl