Close

Provincie Zuid-Holland

AmbtenarenBurgemeestersFractievolgers/burger(raads)ledenGedeputeerdenGemeentesecretarissenGriffiersRaadsledenStatenledenWethouders

EconomieRuimtegebruik

Rijk en regio willen ervoor zorgen dat Nederland zijn positie in de top 5 van de wereldeconomie behoudt. Daarom willen de Noordelijke en Zuidelijke Randstad en Brainport Eindhoven de ontwikkeling van de drie belangrijkste economische regio’s van Nederland versterken. Dit gebeurt in het kader van de Ruimtelijk Economische Ontwikkelstrategie (REOS) en bijbehorend uitvoeringsprogramma.

Binnen REOS werken 17 partijen uit overheden en bedrijfsleven op een nieuwe manier samen: drie departementen, vijf provincies, vijf steden en vier economic boards.

De Ruimtelijk-Economische Ontwikkelstrategie heeft doorgewerkt in de Nationale Omgevingsvisie. Twee sporen zijn uitgewerkt: digitale infrastructuur (strategie voor datacenters) en binnenstedelijke transformatiegebieden. REOS heeft successen geboekt op netwerkwerkvorming, focus op gezamenlijke projecten en impact op rijk-regio samenwerking. De REOS heeft zich om gevormd tot een strategisch en inspirerend netwerk met focus op gezamenlijke acties én interventies rondverduurzaming en vergroening van de economie met oog voor brede welvaart. Vanuit de Zuidelijke Randstad is gemeente Den Haag eerste aanspreekpunt.