Close

Provincie Zuid-Holland

AmbtenarenBurgemeestersFractievolgers/burger(raads)ledenGedeputeerdenGemeentesecretarissenGriffiersRaadsledenStatenledenWethouders

EnergietransitieInclusiviteitSociaal domein

De energietransitie begint op stoom te raken. Alle huishoudens krijgen de komende jaren te maken met de overgang naar duurzame energie (de energietransitie). Maar wat als je dat niet kunt betalen? We spreken met Bas Leurs van de Provincie Zuid-Holland en Koen Stravers van TNO. Zij werken samen aan een gerichte wijkaanpak om schone energie voor iedereen te realiseren.

Ook brengen we een bezoek aan Ifor Schrauwen, projectleider van Het Vogelnest. Een mooi wijkinitiatief in Dordrecht waar mensen met een ‘kleine beurs’ worden meegenomen in het verduurzamen van hun huis. Luister je mee?