Close

Provincie Zuid-Holland

AmbtenarenBurgemeestersFractievolgers/burger(raads)ledenGedeputeerdenGemeentesecretarissenGriffiersRaadsledenStatenledenWethouders

InclusiviteitWonen

Mensen die een woning zoeken merken soms: “deze deur is voor mij gesloten”. Hoeveel discriminatie vindt er plaats op de Zuid-Hollandse woningmarkt?

De Provincie Zuid-Holland streeft naar ‘een open en inclusieve samenleving met gelijke kansen voor iedereen’. Daarvoor is cruciaal dat mensen niet gediscrimineerd worden op grond van persoonlijke kenmerken die niet relevant zijn. In opdracht van de provincie onderzocht RIGO Research & Advies in welke mate er sprake is van discriminatie op de Zuid-Hollandse woningmarkt en welke bevolkingsgroepen erdoor worden getroffen. Op regionaal en landelijk niveau wordt er initiatief genomen om aan oplossingen te werken. Ook dit onderzoek biedt daar aanknopingspunten voor. Wat zouden deze zoal zijn? RIGO-onderzoekers Lianne Wittkämper en Pieter Kranenborg en Tristan Bons van makelaarsvereniging VBO spreken erover in de zevende aflevering van de podcastserie ‘De Achtertuin’.

Wil je meer informatie over discriminatie op de woningmarkt, of andere onderzoeken van Kennis Zuid-Holland bekijken, ga dan naar https://kennis.zuid-holland.nl/