Close

Provincie Zuid-Holland

AmbtenarenBurgemeestersFractievolgers/burger(raads)ledenGedeputeerdenGemeentesecretarissenGriffiersRaadsledenStatenledenWethouders

Betrouwbare overheidEnergietransitieInclusiviteitSociaal domein

Hoeveel vertrouwen hebben inwoners van Zuid-Holland in de maatschappij en in hun eigen toekomst? Hoeveel vertrouwen hebben ze in de overheid? Kunnen ze mee met veranderingen in de samenleving, bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt of bij de energietransitie?

In deze aflevering bespreekt onze host Marieke met Gwendolyn van Straaten de uitkomsten van haar onderzoek naar transities en maatschappelijk vertrouwen in Zuid-Holland. Daarnaast bezoekt Michiel de wijk Dreven en Gaarden in Den Haag, waar opbouwwerker Nander Krapels en vrijwilligster Aïcha El Kadiri hem meenemen in de grote veranderingen die de wijk te wachten staan. Wat betekent dit voor de bewoners?

Deze podcast is gebaseerd op het onderzoek ‘Wen er maar aan’ – Hoe inclusief zijn de grote maatschappelijke transities in Zuid-Holland? Wil je meer weten over maatschappelijk onbehagen en inclusieve transities, bekijk dan onze themapagina Inclusiviteit.