Close

Open Universiteit

AmbtenarenBurgemeestersFractievolgers/burger(raads)ledenGedeputeerdenGemeentesecretarissenGriffiersRaadsledenStatenledenWethouders

participatie

Laat burgers en belanghebbenden meespreken! Dat zorgt als vanzelf voor meer vertrouwen in de overheid!” Zo luidt de aanname, althans. Maar is dat wel terecht? Dit onderzoek, uitgevoerd door de Open Universiteit in opdracht van de provincie Zuid-Holland en in samenwerking met het Kennisknooppunt Participatie, onderzoekt de vermeende relatie tussen participatie en vertrouwen in het openbaar bestuur. Het onderzoek richtte zich specifiek op decentrale overheden.