Close

I&O research in opdracht van provincie Zuid-Holland

AmbtenarenBurgemeestersFractievolgers/burger(raads)ledenGedeputeerdenGemeentesecretarissenGriffiersRaadsledenStatenledenWethouders

Sociaal domein

Maatschappelijk onbehagen is een latent probleem dat de afgelopen jaren op meer belangstelling van wetenschap en journalistiek mag rekenen. Het is gerelateerd aan, maar niet hetzelfde als maatschappelijk pessimisme. Heel kort gezegd: het gaat om het gevoel dat mens en politiek geen grip (meer) hebben op heden en toekomst.

Iedere burger kampt wel met een lichte mate van maatschappelijk onbehagen, maar als grote groepen met een grote mate van onbehagen kampen dan kan dit negatieve gevolgen hebben voor zaken als institutioneel vertrouwen, sociale cohesie en maatschappelijke participatie.

I&O Research onderzocht wie in welke mate in Zuid-Holland met maatschappelijk onbehagen kampt, waaruit dat onbehagen dan wel bestaat en welke individuele en maatschappelijke gevolgen dat heeft. Het onderzoek is in december 2020 afgerond. Gelijktijdig met dit onderzoek voerde I&O Research gelijksoortig onderzoek uit in opdracht van de provincie Overijssel. De provincie Zuid-Holland zal dan ook samen met Overijssel (en in IPO-verband) nader bekijken welke handelingsperspectieven er aan de uitkomsten van het onderzoek kunnen worden verbonden.

De resultaten van het onderzoek zijn op diverse manieren besproken: onder meer in een Plein1 bijeenkomst, als discussiestuk bij een rondetafelsessie van Provinciale Staten over het thema inclusiviteit en als onderdeel van een aflevering van de podcastserie ‘De Achtertuin’.