Close

Provincie Zuid-Holland

AmbtenarenBurgemeestersFractievolgers/burger(raads)ledenGedeputeerdenGemeentesecretarissenGriffiersRaadsledenStatenledenWethouders

Wonen

In de kwalitatieve woningbehoefteverkenning is beschreven hoe mensen anno 2018 (willen) wonen in Zuid-Holland en welk soort woningen tot 2030 gebouwd moeten worden om tegemoet te komen aan de woonwensen die uit dit onderzoek naar voren komen. Het onderzoek laat zien dat er vraag is naar allerlei nieuwe woningen. Het gaat de provincie vooral om sociale huurwoningen, betaalbare koopwoningen, middenhuurwoningen, meergezinswoningen en woningen voor kleine huishoudens.

Onderaan deze pagina zijn het rapport en de bijbehorende provinciale en regionale factsheets gepresenteerd. De provincie hanteert deze als uitgangspunt voor gesprek over regionale woonvisies en regionale woningbouwprogramma’s.

Lees op de Staat van Zuid-Holland meer over het onderzoek.