Close

CVCEI en Berenschot i.o.v. BZK

BurgemeestersGemeentesecretarissenGriffiersRaadsleden

Bestuurlijke organisatie

Lokale rekenkamers doen onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur en zijn daarmee van groot belang voor de controlerende en kaderstellende rollen van gemeenteraden. In 2019 heeft een werkgroep lokale rekenkamers geconstateerd dat versterking en professionalisering van lokale rekenkamers mogelijk en gewenst is en stelde daartoe voor een handreiking te ontwikkelen om gemeenten houvast te bieden bij de verdere professionalisering.

Ter uitwerking van die aanbeveling hebben organisatieadviesbureaus CVCEI en Berenschot in opdracht van BZK en met medewerking van een klankbordgroep bestaande uit de VNG, de Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies, de Nederlandse Vereniging van Raadsleden, en de Vereniging van Griffiers een drietal inspiratiekaders samengesteld met inspirerende informatie over een effectieve invulling van de rekenkamer.

De inspiratiekaders bevatten informatie en tools over:

  1. Het versterken van de professionele relatie tussen raad en rekenkamer;
  2. Hoe voer je het goede gesprek tussen raad en rekenkamer over het toekennen van een passend budget voor de rekenkamer;
  3. Welke mogelijkheden zijn er om structurele en incidentele samenwerking tussen rekenkamers te organiseren; en hoe kunnen herindelingsgemeenten hun rekenkamer tijdens de herindeling blijven benutten.