Close

TNO & Posad in opdracht van provincie Zuid-Holland

AmbtenarenBurgemeestersFractievolgers/burger(raads)ledenGedeputeerdenGemeentesecretarissenGriffiersRaadsledenStatenledenWethouders

Gezondheid

Door verstedelijking, bevolkingsdichtheid, vervoersbewegingen en Zuid-Hollandse productielandschappen staat de gezonde leefomgeving in Zuid-Holland onder druk. Onze gezondheid wordt bepaald door genen, gedrag en sociaaleconomische context, maar ook de fysieke omgeving waarin we leven. De provincie is verantwoordelijk voor een flink deel van de leefomgeving en daarmee direct en indirect voor de gezondheid van haar inwoners. In het onderzoek zijn gezondheidsrelaties geduid. Bij het onderzoek zijn veel partijen betrokken, zoals burgers, wetenschappers en Provinciale Staten.

Omdat de provincie op veel terreinen invloed heeft op de gezondheid van burgers, is een samenhangend programma nodig om gezondheid te verbeteren. Het onderzoek heeft geleid tot een provinciaal programma en een hoofdstuk in het coalitieakkoord 2019-2023. Kijk voor meer informatie op https://www.gezondeleefomgeving.nl/gezond-zuid-holland-2040