Close

Josse de voogd in opdracht van provincie Zuid-Holland

AmbtenarenBurgemeestersFractievolgers/burger(raads)ledenGedeputeerdenGemeentesecretarissenGriffiersRaadsledenStatenledenWethouders

Sociaal domein

Zuid-Holland is in ontwikkeling. Ook electoraal: de afgelopen decennia is de provincie vaak van (politieke) kleur verschoten.  Bovendien is geen enkele andere provincie wat stemgedrag betreft intern zo heterogeen als Zuid-Holland. Tot de vroege jaren’00 domineerden de traditionele ‘grote drie’ (CDA, PvdA, CDA), aangevuld met enkele gemeenten waarin de SGP de grootste partij was (en vaak nog is). Sindsdien is de Zuid-Hollandse kiezer op drift.

Achter de ogenschijnlijk willekeurige politieke voorkeuren door de jaren heen blijken intrigerende regionale patronen schuil te gaan. Electoraal geograaf Josse de Voogd bracht ze in kaart en presenteerde ze op een congres over maatschappelijke kloven. Na afloop van de Tweede Kamerverkiezingen in 2021 zal hij het onderzoek herhalen en ze wederom presenteren.