Close

Panteia in opdracht van provincie Zuid-Holland

AmbtenarenBurgemeestersFractievolgers/burger(raads)ledenGedeputeerdenGemeentesecretarissenGriffiersRaadsledenStatenledenWethouders

ArmoedebestrijdingCoronaSociaal domein

Naar aanleiding van een aangenomen motie in Provinciale Staten (november 2020) onderzocht Panteia in hoeverre de coronapandemie heeft geleid tot een toename van armoede en sociale problemen onder inwoners en daarmee ook tot een toename van financiële problemen voor de Zuid-Hollandse gemeenten.

Het vermelden van de onderzoeksperiode (de eerste helft van 2021) is van belang, omdat de coronamaatregelen effecten sorteren die door de tijd heen veranderen. Daardoor schetste het onderzoek noodgedwongen een beeld dat snel veroudert. Om dergelijke bezwaren weg te nemen, is er ook nadrukkelijk gekeken naar bijkomende financiële en sociale/ mentale problemen (schulden, dakloosheid, verslavingen, depressie etc.) van mogelijke risicogroepen.

Het onderzoek werkte met scenario’s ten aanzien van de problemen die mensen in de nabije toekomst waarschijnlijk gaan ondervinden en welke financiële problemen Zuid-Hollandse gemeenten ten gevolge van de pandemie ervaren en gaan ondervinden.

De resultaten van het onderzoek komen onder meer aan bod in een Plein1 sessie over eenzaamheid en armoede (december 2021). Daarnaast worden ze besproken in een aflevering van de podcastserie “De Achtertuin“.