Close

Provincie Groningen en het sociaal planbureau Groningen

Brede welvaart

De kwaliteit van leven in het hier en nu en voor toekomstige generaties: hoe hiermee om te gaan? Als best practice hebben wij gesproken met de provincie Groningen; zij passen dit concept al langere tijd toe bij de vorming van beleid. Tijdens een wandeling in de Eco kathedraal in de Groningse wijk Lewenborg leidt Alies Hoitsma, beleidsadviseur brede welvaart binnen de provincie Groningen, ons door dit bouwwerk van mens en natuur. Samen leggen wij een steen voor de brede welvaart van nu en die van onze kinderen. Wat zijn de do’s en de don’ts bij de implementatie van brede welvaart? Daarnaast spreken we Heike Delfmann, senior-onderzoekster in het team brede welvaart bij het sociaal planbureau Groningen, over brede welvaart. Hoe gaat het daarmee, in deze door de aardgasproblematiek geteisterde provincie? En wat valt op?