Close

University of Twente

BurgemeestersGedeputeerdenGemeentesecretarissenGriffiersRaadsledenStatenleden

Bestuurlijke organisatie

De Universiteit Twente heeft in opdracht van BZK bij alle provincies en gemeenten enquêtes uitgezet om te kijken hoe  de ‘bestuurscultuur’ daar kan worden geduid.  De onderzoekspopulatie bij gemeenten bestond uit raadsleden, wethouders, griffiers en hun medewerkers, gemeentesecretarissen, directieleden en burgemeesters. Het onderzoek gaat in op vragen als: Wat zijn de verschillen  tussen een verstedelijkte gemeente ten opzichte van een landelijke gemeente? De drie parameters zijn de zogeheten ‘debatcultuur’, ‘gemeenschapscultuur’ en de ‘arenacultuur’ die gezamenlijk de bestuurscultuur van de overheid aangeven. Het herkennen van aspecten binnen een specifieke bestuurscultuur kan heel waardevol zijn om eventuele zwakheden hierin aan het licht te brengen. Daarom is het gesprek hierover belangrijk, aldus de onderzoekers.