Close

Probiblio organiseert een netwerkbijeenkomst ‘Gemeente en bibliotheek: samen werken aan burgerschap en participatie’.

Aanmelden

1 juli 2024
13.00 - 17.00
Zet in mijn agenda

Locatie
Bibliotheek Oostland, vestiging CulturA & Zo, Dorpsstraat 7, 2631 CR Nootdorp

Door

Probiblio voor bibliotheken, Provincie Zuid-Holland, & Zuid-Holland Academie

Voor Wethouders en gemeenteambtenaren met in portefeuille bibliotheken en hun collega’s van burgerparticipatie uit alle gemeenten in Zuid-Holland

Avtar

Heb je vragen? Neem contact op met Cynthia Bockstart.
Stuur een e-mail

Over de bijeenkomst

In een tijd waarin overheden streven naar het herstel van het vertrouwen van de burger, is het van cruciaal belang om nieuwe wegen te vinden om de betrokkenheid van inwoners te vergroten. Gemeenten experimenteren met burgerberaden, dialoogsessies en andere manieren om burgers bij beleid en bestuur te betrekken en geven zo invulling aan hun wettelijke taak inwoners inspraak te geven.

De bibliotheek heeft als missie dat iedereen volwaardig deel kan nemen aan de samenleving. Bezoekers kunnen naast lezen, leren en zich laten informeren, tegenwoordig ook deelnemen aan dialogen en discussiebijeenkomsten, en burgerinitiatieven starten. Tijd om elkaar te ontmoeten en de handen ineen te slaan!

  • Het panelgesprek start met een inleiding van filosoof en psychiater Damiaan Denys over de toegenomen kloof tussen de overheid en de burger. De overheid verliest grip op de burger. Volgens Denys ligt de oplossing in het gebrek aan (be)grip van beide kanten. De vragen die vervolgens in het panelgesprek, onder leiding van moderator Joost Hoebink, worden besproken zijn: Welke rol kunnen bibliotheken spelen in het vergroten van (be)grip tussen gemeente en burger? en wat is burgerschap (in de fysieke en digitale context) en waarom moeten de gemeente en de bibliotheek hier iets mee? Onder andere met Erik Reuvers, adviseur digitale geletterdheid bij Probiblio.
  • In de werksessies gaan deelnemers met elkaar onderzoeken hoe samenwerking tussen gemeente en bibliotheek er in hún gemeente uit kan zien. Onder andere met Deirde Carcasso, directeur van Bibliotheek Utrecht over het Huis van Actief Burgerschap.

Wij kijken uit naar een inspirerend en vruchtbaar gesprek waarin we samen nieuwe manieren kunnen ontdekken om de samenwerking tussen gemeenten en bibliotheken te versterken, burgerparticipatie te vergroten en de lokale democratie te versterken. De middag sluiten we af met een netwerkborrel en ruime gelegenheid voor het uitbreiden van je persoonlijk netwerk.

 

Partners

Probiblio voor bibliotheken

De Provincie Zuid-Holland

Avtar

Vragen?

Close
Avtar

Heb je vragen? Neem contact op met Cynthia Bockstart.
Stuur een e-mail