Close

Over het belang van goede afspraken over participatie en hoe je die met elkaar maakt gaat het webinar ‘participatieverordening van betekenis’.

Aanmelden

30 mei 2024
11.00 - 12.00
Zet in mijn agenda

Online
via een link die u ontvangt na aanmelding.

Door

Zuid-Holland Academie

Voor Burgemeesters, Griffiers, Wethouders uit alle gemeenten in Zuid-Holland

Avtar

Heb je vragen? Neem contact op met Cynthia Bockstart.
Stuur een e-mail

Over de bijeenkomst

Als de Eerste Kamer instemt met de ‘Wet versterking participatie op decentraal niveau’, is het binnenkort voor alle gemeenten, provincies en waterschappen in Nederland verplicht om een participatieverordening te hebben. Een participatieverordening kan een belangrijk juridisch anker zijn voor goede participatie. Tenminste, als de uitgangspunten goed aansluiten bij de gemeente. En als de raad, het college en de organisatie deze uitgangspunten ook echt doorleven. Wij willen gemeenten aanmoedigen om zo’n verordening meer te laten zijn dan een stuk papier. Dat lukt niet als je de gemeentenaam invult in een modelverordening. Maar wel als je een participatief proces doorloopt waarin de principes van goede participatie meteen worden toegepast. Zo ontstaat een participatieverordening van betekenis!

In dit uur:
  • deelt dr. Sabine van Zuydam resultaten van haar recente onderzoek naar de betrokkenheid van inwoners. Hoe kunnen inwoners, lokale bestuurders en volksvertegenwoordigers elkaar beter bereiken? Het is een vraag die velen bezighoudt en ook hoofdbrekens oplevert. Belangrijkste conclusie van het onderzoek: lokale bestuurders en volksvertegenwoordigers over- én onderschatten inwoners als het op betrokkenheid aankomt. Hoe dit kan licht Sabine toe in het webinar;
  • vertelt wethouder Armand van de Laar (gemeente Rijswijk) over hoe op zijn initiatief de Rijswijkse participatieverordening tot stand kwam en deze unaniem werd aangenomen door de gemeenteraad;
  • hoort u van collega Inge Lensink wat wij vanuit Necker doen om te ondersteunen bij het opstellen van zo’n participatieverordening van betekenis.

Partners

Necker

Avtar

Vragen?

Close
Avtar

Heb je vragen? Neem contact op met Cynthia Bockstart.
Stuur een e-mail