Close

Tijdens dit webinar hoort u meer over de achtergronden van en ontwikkelingen in maatschappelijke onrust, het belang van preventie en best practices in het omgaan met maatschappelijke onrust.

Aanmelden

3 juni 2024
14.00 - 15.30
Zet in mijn agenda

Online
via een link die u ontvangt na aanmelding

Door

Zuid-Holland Academie

Voor Burgemeesters, Gemeentesecretarissen, Raadsleden, Wethouders uit alle gemeenten in Zuid-Holland

Avtar

Heb je vragen? Neem contact op met Cynthia Bockstart.
Stuur een e-mail

Over de bijeenkomst

Onze samenleving worstelt met groeiende spanningen op meerdere fronten. In de politiek en het maatschappelijk debat is sprake van polarisatie, die het vertrouwen in overheid, democratie en rechtsstaat onder druk zet. Dit vormt een voedingsbodem voor radicaal gedrag.

Over dit onderwerp verscheen vorig jaar het adviesrapport ‘Koester de democratie!’ van de commissie Versterken Weerbaarheid Democratische Rechtsorde onder leiding van Ahmed Marcouch, burgemeester van Arnhem. De hoofdconclusie het rapport: op wezenlijke onderdelen is actie nodig om de democratische rechtsorde fundamenteel te versterken. Het is niet te laat, maar we kunnen zo niet doorgaan.

Het rapport laat belangrijke paralellen zien met de VNG Agenda Maatschappelijke Onrust 2024-2026. Burgemeester Marcouch en zijn collega Sjoerd Potters, burgemeester van De Bilt en lid van de VNG-commissie Bestuur en Veiligheid, gaan met u in gesprek over dit urgente onderwerp. Namens de VNG is aanwezig Martijn Groot Nibbelink, teammanager Lokaal Bestuur en Veiligheid.

Tijdens dit webinar hoort u meer over:

  • Achtergronden van en ontwikkelingen in maatschappelijke onrust
  • Het belang van preventie, samenwerking en een goede kennispositie
  • Best practises in het omgaan met maatschappelijke onrust, radicaal gedrag en polarisatie

Partners

Avtar

Vragen?

Close
Avtar

Heb je vragen? Neem contact op met Cynthia Bockstart.
Stuur een e-mail