BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 PRODID:-//LearnPHP.co//NONSGML WEBINAR | De voucher: “Is dat ook een subsidie?”//EN METHOD:REQUEST BEGIN:VEVENT UID:20240720T214809-791946316-learnphp.co DTSTAMP:20240720T214809 DTSTART:20230927T123000Z DTEND:20230927T140000Z LOCATION: SUMMARY:WEBINAR | De voucher: “Is dat ook een subsidie?” DESCRIPTION: END:VEVENT END:VCALENDAR WEBINAR | De voucher: “Is dat ook een subsidie?” - Zuid-Holland Academie
Close

Overheden werken steeds meer samen om grote maatschappelijke opgaven het hoofd te bieden. Daarbij zetten zij ook vaker nieuwe financieringsvormen in, waarbij samenwerking centraal staat.

27 september 2023
14.30 - 16.00

Online
via zie aanmeldlink

Door

Zuid-Holland Academie

Voor Ambtenaren, Bestuurders en volksvertegenwoordigers die geïnteresseerd zijn in innovatieve financieringsvormen, financials en beleidsmedewerkers die te maken hebben met of geïnteresseerd zijn in subsidies uit alle gemeenten in Zuid-Holland

Avtar

Heb je vragen? Neem contact op met Cynthia Bockstart.
Stuur een e-mail

Over de bijeenkomst

Op zoek naar nieuwe innovatieve financieringsvormen: de voucher

Overheden zoeken naar nieuwe financieringsvormen om grote maatschappelijke opgaven het hoofd te bieden. De voucher is een van deze relatief nieuwe financieringsvormen, waarbij overheden vouchers financieren die door ontvangers kunnen worden ingeleverd bij externe organisaties in ruil voor een dienst of activiteit. Zo bestaan er bijvoorbeeld scholingsvouchers en duurzaamheidsvouchers. Overheden kunnen op deze manier op een laagdrempelige wijze grote aantallen ontvangers bereiken.

De voucher

Kenmerkend voor de inzet van vouchers is dat overheden een bepaalde dienst of activiteit, die zij zelf niet in huis hebben, ter beschikking willen stellen aan burgers of ondernemers om maatschappelijke doelstellingen te bereiken. Omdat de overheid vaak samenwerking opzoekt met externe organisaties die deze diensten aanbieden, zijn er naast de overheid en de ontvanger van de voucher, vaak meer partijen betrokken in de financieringsrelatie. Dit roept een aantal vragen op: hoe worden de verschillende relaties in een vouchersysteem (juridisch) vormgegeven, en hoe past de verstrekking van vouchers binnen het wettelijke kader van (onder andere titel 4.2 van) de Algemene wet bestuursrecht?

Programma:

In deze lezing zullen mr. Thijmen Lensen (Universiteit van Amsterdam) en Monique Bakker- van der Pasch (Provincie Noord-Brabant) onder andere ingaan op de definitie van de voucher, de kansen die de voucher biedt, de verschijningsvormen van de voucher die er bestaan en welke aandachtspunten hierbij komen kijken. Daarbij zal het het samenbrengen van theorie (Thijmen) en praktijk (Monique) een centrale rol spelen

Documenten: Zie voor meer informatie over de voucher de desbetreffende pagina op de website van Financieren in Netwerken.

Partners

De Zuid-Holland Academie, De provincies Zuid-Holland, Gelderland en Noord-Brabant, De Universiteit Leiden, Universiteit van Amsterdam en Tilburg University.

Avtar

Vragen?

Close
Avtar

Heb je vragen? Neem contact op met Cynthia Bockstart.
Stuur een e-mail