Close

Hoe participatie wel én niet kan bijdragen aan het versterken of herstellen van vertrouwen van burgers in het openbaar bestuur.

20 april 2023
10:00 - 11:30

Online
via zie aanmeldlink

Door

Zuid-Holland Academie

Voor Ambtenaren, Griffiers, Raadsleden, Waterschappen, Wethouders uit alle gemeenten in Zuid-Holland

Avtar

Heb je vragen? Neem contact op met Cynthia Bockstart.
Stuur een e-mail

Over de bijeenkomst

Vaak hoopt de overheid door meer te participeren met burgers, dat burgers meer of juist opnieuw vertrouwen krijgen in het openbaar bestuur. Toch blijkt dat participatie hier heel beperkt invloed op heeft. Het afbreukrisico lijkt zelfs groter te zijn dan de positieve invloed. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard, zo volgt uit het onderzoek ‘Participatie en Vertrouwen’ dat Saskia Bisschops deed in opdracht van de Provincie Zuid-Holland.

Wat betekent dit voor het dagelijkse werk van ambtenaren? Wat kun je doen of laten om via participatie wel het vertrouwen te laten groeien?

Tijdens dit webinar deelt Saskia Bisschops, promovenda aan de Open Universiteit, hoe participatie wel én niet kan bijdragen aan het versterken of herstellen van vertrouwen van burgers in het openbaar bestuur. Ook schuift Willeke Moerkerk van de gemeente Goeree-Overflakkee aan. Zij zal praktijklessen uit haar gemeente met ons delen. Vanuit het Kennisknooppunt Participatie van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat deelt Felix Wolf zijn reflecties.

Tijdens de bijeenkomst is er ruime gelegenheid om uw vragen te stellen of ervaringen te delen.?

Partners

Open Universiteit en Kennisknooppunt Participatie van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Avtar

Vragen?

Close
Avtar

Heb je vragen? Neem contact op met Cynthia Bockstart.
Stuur een e-mail