Close

Op vrijdagochtend 18 november 2022 organiseren de Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten en de Provincie Zuid-Holland hun jaarlijkse congres. Het centrale thema is ‘Voorbij de polarisatie’.

18 november 2022
9:30 - 13:30 (incl. lunch)

Locatie
CORPUS Oegstgeest, Willem Einthovenstraat 1, 2342 BH Oegstgeest

Door

Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten, Provincie Zuid-Holland, & Zuid-Holland Academie

Voor Fractievolgers/burger(raads)leden, Raadsleden, Statenleden, Wethouders uit alle gemeenten in Zuid-Holland

Avtar

Heb je vragen? Neem contact op met Cynthia Bockstart.
Stuur een e-mail

Over de bijeenkomst

Regelmatig wijzen wetenschappers, politici en opiniemakers op de mate van polarisatie in onze samenleving en de potentiële risico’s daarvan. Enige mate van polarisatie hoort bij een gezonde democratie en hoeft niet problematisch te zijn, maar kan in extremere vormen verregaande gevolgen hebben voor de relaties tussen inwoners onderling, voor de relatie tussen bestuur en inwoners en voor de legitimiteit van ons politieke systeem.

Toch is het vaak lastig te doorgronden wat nu precies polarisatie verergert en hoe we juist de stap voorbij de polarisatie kunnen zetten. We gaan aan de hand van inspirerende bijdragen en mooie praktijkvoorbeelden graag met u in gesprek over de verschillende facetten die hierin al dan niet een rol kunnen spelen, bijvoorbeeld als het gaat om impasses die door polarisatie ontstaan in de aanpak van grote maatschappelijke vraagstukken of de vraag in hoeverre we polarisatie kunnen tegengaan als we meer werk maken van de uitlegbaarheid en uitvoerbaarheid van beleid.

Programma

09:30 - 10:00

Inloop

10:00 - 10:20

Opening door Commissaris van de Koning Jaap Smit

10:20 - 10:40

Voorzitter VZHG, Jolanda de Witte

10:40 - 11:25

Keynote Speech Hans Boutellier, bijzonder hoogleraar polarisatie & veerkracht

11:25 - 12:25

Tafelgesprekken

12:25 - 12:30

Afsluitend woord

12:30 - 13:30

Lunch

Partners

De Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten

De Provincie Zuid-Holland

Avtar

Vragen?

Close
Avtar

Heb je vragen? Neem contact op met Cynthia Bockstart.
Stuur een e-mail