Close

De Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen komen eraan. Dit heeft ingrijpende gevolgen voor decentrale overheden.

20 april 2023
09.00 - 13.30

Locatie
Provinciehuis Zuid-Holland, Zuid Hollandplein 1, 2596 AW Den Haag

Door

Zuid-Holland Academie

Voor uit alle gemeenten in Zuid-Holland

Avtar

Heb je vragen? Neem contact op met Cynthia Bockstart.
Stuur een e-mail

Over de bijeenkomst

De Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen komen eraan. Dit heeft ingrijpende gevolgen voor decentrale overheden. Denk aan aangepaste beleidscycli, verschuiving van taken en verantwoordelijkheden en financiële gevolgen. Ook zal het interbestuurlijk toezicht vanuit de Provincie op onderdelen wijzigen. De invoering van de Omgevingswet roept veel vragen op over de gevolgen op het gebied van:

  • Erfgoed
  • Financiën
  • Ruimtelijke ordening (RO)
  • Omgevingsrecht/ Vergunningverlening Toezicht en Handhaving (VTH)

Naast de vragen die het oproept is er ook veel kennis vergaard. Ben jij ook benieuwd naar alle veranderingen en wat dit voor jou gaat betekenen? Kom dan naar de bijeenkomst Toezichtdomeinen onder de Omgevingswet op donderdag 20 april in het Provinciehuis van Zuid-Holland.

We gaan bij deze bijeenkomst met elkaar in gesprek over de inhoud. Aan bod komen vragen als:  Hoe stel je een beleidsplan op, wat zijn de financiële gevolgen, hoe houd je grip op monumentenzorg, wat zijn de gevolgen voor ruimtelijke plannen en welke gevolgen zijn er voor het interbestuurlijk toezicht?

Er zijn interessante workshops over deze thema’s, die geleid worden door deskundigen op dit gebied. Sommige workshops worden gevolgd door rondetafelgesprekken. Je kiest zelf waaraan je deelneemt.

Het doel van de bijeenkomst is van elkaar te leren; hoe gaan anderen hier straks mee om? Daarnaast is de bijeenkomst een mooie gelegenheid om collega’s te ontmoeten. We sluiten af met een lunch. Kortom, het wordt een interessante, informele, interactieve en afwisselende bijeenkomst.

Je kunt deelnemen aan een van de volgende workshops:

  • IBT en erfgoed: samen werken aan een goed werkend erfgoedbestel (door Ilse Rijneveld, gemeente Den Haag & Carla Scheffer, gemeente Wassenaar)
  • Financiën en de Omgevingswet in vogelvlucht (door Paul Huigens, VNG)
  • Meer regie op ruimtelijke ordening door inzet van interbestuurlijk toezicht (door Jaap Jeroen Kreeft, Provincie Zuid-Holland)
  • Omgevingsrecht: Meetbare outcomedoelen voor het VTH-domein (door Quint Cuppen, QP Project Consultancy en Marnix Duinkerken, gemeente Delft)
  • Omgevingsrecht: Happy Flow Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (door Sacha van Zijll Langhout en Theo Verkade, gemeente Delft)

Tijdens de registratie kan je aangeven aan welke workshop je wilt deelnemen. Meer informatie over workshops is te vinden op de website .
Ben jij een financial of op een andere manier betrokken bij het VTH-stelsel, het behoud van erfgoed ruimtelijke plannen, of ben je betrokken bij het interbestuurlijk toezicht hierop, meld je dan aan!

Wij vragen je ook deze uitnodiging actief te delen met jouw collega’s die bij deze onderwerpen betrokken zijn. Iedereen is welkom!

Programma

09.00 - 09.30

Inloop

09.30 - 10.00

Plenaire opening

10.00 - 12.15

Workshops en rondetafelgesprekken

12.15 - 13.30

Lunch

Partners

Provincie Zuid-Holland

Avtar

Vragen?

Close
Avtar

Heb je vragen? Neem contact op met Cynthia Bockstart.
Stuur een e-mail