Close

Thema bijeenkomst over de verschillende wijzen van indexeren en de richtlijnen voor de begroting vanuit de toezichthouder.

29 juni 2023
09.00 - 12.00 + lunch

Locatie
Provinciehuis Zuid-Holland, Zuid Hollandplein 1, 2596 AW Den Haag

Door

Zuid-Holland Academie

Voor uit alle gemeenten in Zuid-Holland

Avtar

Heb je vragen? Neem contact op met Cynthia Bockstart.
Stuur een e-mail

Over de bijeenkomst

Nederland wordt geconfronteerd met hoge inflatiecijfers die sinds de tweede wereldoorlog niet meer zijn voorgekomen. Dat alles duurder wordt heeft een grote impact op de inkomsten en uitgaven van gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. De manier waarop je de inkomsten en uitgaven indexeert heeft grote gevolgen voor het realiteitsgehalte en het structureel evenwicht van je begroting. In de praktijk wordt verschillend omgegaan met indexatie. Raam je als gemeente in constante of lopende prijzen? Pas je zero-based budgetting toe? Maak je gebruik van stelposten? Gaat veel budget naar gemeenschappelijke regelingen en hoe gaan die om met indexatie? Pas je nacalculatie toe? Hoeveel loon- en prijscompensatie ontvangen gemeenten eigenlijk via het gemeentefonds? En hoe wordt vanuit financieel toezicht naar dit onderwerp gekeken?

Tijdens deze bijeenkomst gaan we met elkaar dieper in op dit onderwerp. Daarbij neemt Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) ons mee in het ontstaan van de indexatiepercentages en delen drie verschillende gemeenten uit Zuid-Holland hun werkwijze.


Vanuit financieel toezicht bespreken we onze kaders en richtlijnen. Daarbij betrekken we ook de afgesproken landelijke richtlijnen ten aanzien van de meicirculaire.
Tot slot is er ruimte om met elkaar in gesprek te gaan en van elkaar te leren tijdens de rondetafelgesprekken.

Programma

09.00 - 09.30

Inloop & opening provinciesecretaris

09:30 - 10:00

Peter Hein van Mulligen (hoofdeconoom van het CBS)

10:00 - 10:50

Paneldiscussie met gemeenten over de verschillende wijzen van indexeren

10:50 - 11:00

Pauze

11:00 - 11:30

Richtlijnen financieel toezicht en de meicirculaire

11:30 - 12:00

Rondetafelgesprekken

12:00 - 13:00

Lunch

Partners

Provincie Zuid-Holland

Avtar

Vragen?

Close
Avtar

Heb je vragen? Neem contact op met Cynthia Bockstart.
Stuur een e-mail