Close

Het ministerie van BZK organiseert samen met het Montesquieu Instituut een symposium ter ere van het 175-jarig bestaan van de Grondwet van Thorbecke.

2 november 2023
10.30 - 15.30

Locatie
Volgt (Den Haag centrum)

Door

Zuid-Holland Academie

Voor Algemeen bestuur, Ambtenaren, Bestuurders, Dagelijks bestuur uit alle gemeenten in Zuid-Holland

Avtar

Heb je vragen? Neem contact op met Cynthia Bockstart.
Stuur een e-mail

Over de bijeenkomst

Onder leiding van moderator Eveline van Rijswijk delen sprekers vanuit verschillende disciplines hun inzichten. Zij zullen de blijvende relevantie en actualiteit van de Grondwet belichten, alsook de wijze waarop de Grondwet van invloed is op het dagelijks leven van iedere burger. Daarbinnen zal onder meer aandacht uitgaan naar de relatie tussen de Grondwet en de media. Ook de toekomst komt aan bod, want de Grondwet moet zich blijven verhouden tot de ontwikkelingen van morgen. Onderwerpen zoals de verhouding tussen de inzet van kunstmatige intelligentie en grondrechten zullen besproken worden.

Tijdens dit symposium zullen onder andere de volgende sprekers een bijdrage leveren:

  • het Montesquieu Instituut en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks­relatiesThom de Graaf, vicepresident van de Raad van State;
  • Hugo de Jonge, demissionair minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
  • Karin van Leeuwen, universitair docent Europese politieke geschiedenis;
  • Annelien de Dijn, hoogleraar moderne politieke geschiedenis;
  • Monica Claes, hoogleraar Europees en vergelijkend constitutioneel recht;
  • Lisanne Groen, universitair hoofddocent staats- en bestuursrecht;
  • Corien Prins, voorzitter Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en hoogleraar Recht en Informatisering;
  • Kustaw Bessems, journalist en columnist voor De Volkskrant;
  • Pien van den Eijnden, afdelingshoofd Constitutionele Zaken bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De Grondwet vormt de basis van onze parlementaire democratie en legt onze grondrechten vast. Dit maakt de Grondwet belangrijk voor iedereen, maar tegelijkertijd blijkt dat maar weinig mensen hier kennis van hebben. De verjaardag van de Grondwet is hét uitgelezen moment om hier verandering in te brengen.

Partners

Het Montesquieu Instituut en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks­relaties

Avtar

Vragen?

Close
Avtar

Heb je vragen? Neem contact op met Cynthia Bockstart.
Stuur een e-mail