BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 PRODID:-//LearnPHP.co//NONSGML Componeren en arrangeren: hoe vernieuwen we de samenwerking op water en bodem//EN METHOD:REQUEST BEGIN:VEVENT UID:20240523T125315-285621437-learnphp.co DTSTAMP:20240523T125315 DTSTART:20240523T120000Z DTEND:20240523T150000Z LOCATION:Atrium, Waterschap Hollandse Delta, Handelsweg 100, 2988 DC Ridderkerk SUMMARY:Componeren en arrangeren: hoe vernieuwen we de samenwerking op water en bodem DESCRIPTION: END:VEVENT END:VCALENDAR Componeren en arrangeren: hoe vernieuwen we de samenwerking op water en bodem - Zuid-Holland Academie
Close

Componeren en arrangeren: hoe vernieuwen we de samenwerking op water en bodem.
3e bijeenkomst secretarissennetwerk Zuid-Holland.

Aanmelden

23 mei 2024
14.00 - 17.00
Zet in mijn agenda

Locatie
Atrium, Waterschap Hollandse Delta, Handelsweg 100, 2988 DC Ridderkerk

Door

Vereniging van Zuid-Hollandse Waterschappen, Provincie Zuid-Holland, & Zuid-Holland Academie

Voor Omgevingsdiensten, Waterschappen, provincie, secretarissen en directeuren van gemeenten uit alle gemeenten in Zuid-Holland

Avtar

Heb je vragen? Neem contact op met Cynthia Bockstart.
Stuur een e-mail

Over de bijeenkomst

Hoe kunnen we als overheidspartijen elkaar aanvullen en versterken? Door samen op te trekken en elkaars krachten te benutten. Maar wat hebben we aan elkaar als we niet goed weten wat de krachten van de ander zijn? Op 23 mei 2024 laten de waterschappen in Zuid-Holland zien wie ze zijn en waar hun kracht en expertise ligt. En vervolgens gaan we met elkaar in gesprek over hoe waterschappen en gemeenten als partners kunnen samenwerken.

Een goede samenwerking tussen waterschappen en gemeenten draagt bij aan het vergroten van de realisatiekracht in Zuid-Holland. We hebben elkaar als partner heel hard nodig om de maatschappelijke opgaven aan te kunnen. Een uitgangspunt als ‘Water en bodem sturend’ maakt dat het bodem-watersysteem een doorslaggevende rol gaat spelen bij de inrichting van Zuid-Holland. Daardoor zijn we als provincie beter bestand tegen klimaatverandering en voorkomen we nog meer druk op de biodiversiteit. Maar ook de beschikbaarheid van ‘voldoende en schoon water’ is belangrijk voor de keuzes die we maken voor de inrichting van Zuid-Holland. Tijdens deze derde bijeenkomst van het secretarissennetwerk gaan we met elkaar in gesprek over de samenwerking tussen gemeenten en waterschappen en wat deze van elkaar vraagt. Zodat uiteindelijk (gemeentelijke en waterschaps) processen samen oplopen.

Programma

Het programma ziet er als volgt uit:

13.30 - 14.00

Inloop

14.00 - 14.05

Opening door gastheer Vincent Bergsma, secretaris directeur Waterschap Hollandse Delta

14.05 - 14.20

Reflectie eerste ronde directiekennismakingen en terugkoppeling acties vorige bijeenkomst door Marcel van Bijnen

14.20 - 14.35

De veranderende rol van Waterschappen door Vincent Bergsma

14.35 - 14.45

Interactieve casusbespreking

14.45 - 15.30

Interactieve tafelgesprekken over samenwerking in casus

15.30 - 16.00

Gastspreker dirigent Roland Kieft over samenwerken, componeren en arrangeren

16.00 - 17.00

Netwerkborrel

Partners

De Vereniging van Zuid-Hollandse Waterschappen

De Provincie Zuid-Holland

Avtar

Vragen?

Close
Avtar

Heb je vragen? Neem contact op met Cynthia Bockstart.
Stuur een e-mail