Close

We brengen het thema brede welvaart onder de aandacht bij de Zuid-Hollandse Gemeenten zodat we kunnen bijdragen aan de brede welvaart voor onze inwoners.

5 april 2023
15.00 - 17.30

Locatie
Landvast, Haven 4 te Alblasserdam

Door

Zuid-Holland Academie

Voor Burgemeesters, Gemeentesecretarissen, Griffiers, Raadsleden, Wethouders uit alle gemeenten in Zuid-Holland

Avtar

Heb je vragen? Neem contact op met Cynthia Bockstart.
Stuur een e-mail

Over de bijeenkomst

De VZHG organiseert op 5 april om 15.30u in Alblasserdam een ronde tafelgesprek met:

Kim Putters; voorzitter van de Sociaal Economische Raad (SER) en hoogleraar brede welvaart bij de universiteit van Tilburg. Hij weet hoe het echt gaat met ons Nederlanders gaat en pleit om anders te willen leren kijken.

Jolanda de Witte, voorzitter VZHG en burgemeester Albrandswaard. Zij brengt het thema brede welvaart onder de aandacht bij de Zuid-Hollandse Gemeenten zodat we kunnen bijdragen aan de brede welvaart voor onze inwoners.

Marieke Hebbenaar, manager economie bij de VNG en o.a. verantwoordelijk voor de economische agenda stad en regio. Het Taskforce Economisch Herstel van de VNG heeft in maart 2022 een lijst met tien praktische stappen geformuleerd om brede welvaart in gemeentelijk beleid te incorporeren.

Klaas Sietse Spoelstra, stond in 2018 in de Duurzame 100. Hij brengt mensen en partijen samen die elkaar normaal niet zouden ontmoeten om oplossingen te zoeken voor maatschappelijke problemen. En is werkzaam voor de provincie Friesland en Friese gemeenten waar ze niet rijk zijn maar wel gelukkig.

Zij gaan met elkaar én met u in gesprek over brede welvaart.

Programma

15.00 - 15.30

Inloop

15.30 - 17.00

Ronde tafel gesprek

Gespreksleider Stefanie Couwenberg gaat in gesprek met de voorzitter van de VZHG Jolanda de Witte, Prof. dr. Kim Putters, Marieke Hebbenaar van de VNG en Klaas Sietse Spoelstra uit Friesland waar zij al verder zijn met het afstemmen van visie en beleid volgens het principe van brede welvaart.

17.00

Netwerkborrel

Partners

De Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten, Sociaal Economische Raad en Universiteit Tilburg

Avtar

Vragen?

Close
Avtar

Heb je vragen? Neem contact op met Cynthia Bockstart.
Stuur een e-mail