Close

Sturen op brede welvaart is steeds vaker een belangrijk wenkend perspectief voor een veerkrachtig toekomstbestendige maatschappij.

13 juni 2023
15.00 - 17.00

Locatie
Maritiem museum, Rotterdam

Door

Zuid-Holland Academie

Voor uit alle gemeenten in Zuid-Holland

Avtar

Heb je vragen? Neem contact op met Cynthia Bockstart.
Stuur een e-mail

Over de bijeenkomst

Het thema brede welvaart is de basis voor provinciale en gemeentelijke coalitieakkoorden, is verbonden aan verschillende regiodeals en is gepositioneerd in de miljoenennota 2022 van het Rijk. Het gaat daarbij telkens om aandacht voor zowel de economische, als de ecologische en sociaal-maatschappelijke aspecten van welvaart.

Dit stelt overheden voor een aantal uitdagingen. Hoe kan kennis van nationale, regionale en lokale overheden over brede welvaart samen worden gebracht en versterkt? Hoe kunnen deze overheden brede welvaart inzetten voor hun maatschappelijke opgaven en het thema verankeren in beleid? Hoe gaan de verschillende overheden om met de ontwikkeling van indicatoren van brede welvaart en hoe worden die indicatoren gemonitord?

Praktijkhoogleraar ‘Brede Welvaart in de regio’ dr. ir. Joks Janssen vertelt over de impact van brede welvaart, de verschillende uitdagingen die het thema met zich meebrengt én het wenkend en werkend perspectief voor overheden.

Partners

Avtar

Vragen?

Close
Avtar

Heb je vragen? Neem contact op met Cynthia Bockstart.
Stuur een e-mail