Close

Hoe geef je tegenspraak handen en voeten in de gemeentelijke verhoudingen? En welke rol speelt tegenspraak in de interbestuurlijke verhoudingen?

24 april 2024
16.00 - 17.00

Online
via een link die u ontvangt na aanmelding

Door

Vereniging van Gemeentesecretarissen, & Zuid-Holland Academie

Voor Gemeentesecretarissen uit alle gemeenten in Zuid-Holland

Avtar

Heb je vragen? Neem contact op met Cynthia Bockstart.
Stuur een e-mail

Over de bijeenkomst

In 2021 is onder aanvoering van Erik Pool (programmadirecteur Dialoog & Ethiek ten behoeve van ambtelijk vakmanschap) het rijksprogramma Dialoog en Ethiek gestart. Strevend naar een open en veilige gesprekscultuur is “tegenspraak” in beweging gekomen. Het wil zeggen dat er ruimte is voor tegengeluid, voor het stellen van vragen.

In de CAO is nu ook vastgelegd dat er binnen de gemeenten aandacht moet komen voor ambtelijk vakmanschap en professionele tegenspraak. Maar hoe geef je tegenspraak handen en voeten in de gemeentelijke organisatie? En welke rol speelt tegenspraak in de interbestuurlijke verhoudingen? Daar gaan we het in dit VGS uurtje over hebben.

Rogier van der Wal, lector Ethisch Werken bij Fontys Hogeschool zal ingaan op de rol van moed en tegenspraak en daar in kort bestek wat (bestuurskundige en morele) kaders bij bieden.

Samen met Willeke Slingerland is hij duovoorzitter van het recent gestarte Lectorenplatform Toekomstbehendig Bestuur. Zijn onderzoeksthema’s zijn onder meer ethisch leiderschap, praktische wijsheid en nieuwe morele taal. Tevens is Rogier betrokken bij het programma Dialoog & Ethiek van BZK en draagt bij aan de verkenning naar een complementair decentraal programma.

Annelies Kroeskamp, gemeentesecretaris van de M50-gemeente Pijnacker-Nootdorp, vertelt over hoe zij omgaat met tegenspraak binnen haar gemeentelijke organisatie. Lees hier alvast het artikel in Publiek Denken waar Annelies uitgebreid vertelt over dit onderwerp.

Voordat Annelies gemeentesecretaris van Pijnacker-Nootdorp werd, was zij beleidsdirecteur bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), waar ze zich bezighield met interbestuurlijke samenwerking, tussen rijk en gemeenten.

Eveline Vat, projectleider Duurzame inzetbaarheid en het goede gesprek, en Yannick Smits, projectleider Onderzoek, beide werkzaam bij het A&O fonds Gemeenten, vertellen welke vraag cao-partijen hen hebben gesteld.

Uiteraard is er veel gelegenheid voor interactie, vragen en kennis delen.

Partners

De Vereniging van Gemeentesecretarissen

Avtar

Vragen?

Close
Avtar

Heb je vragen? Neem contact op met Cynthia Bockstart.
Stuur een e-mail