Close

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gaat graag met raadsleden in gesprek.

26 oktober 2023
15.00 - 17.00 uur voor ambtenaren en bestuurders 19.30 - ca. 21.00 uur voor raadsleden en griffiers

Locatie
Gemeentehuis Gouda, Burgemeester Jamesplein 1, 2803 PG Gouda

Door

Zuid-Holland Academie

Voor Burgemeesters, Raadsleden, Wethouders uit alle gemeenten in Zuid-Holland

Avtar

Heb je vragen? Neem contact op met Cynthia Bockstart.
Stuur een e-mail

Over de bijeenkomst

Dit najaar organiseert de VNG regionale bijeenkomsten over de rol van lokale publieke omroepen. We gaan in gesprek over de nieuwe stelselwijziging die op komst is, de ontwikkeling rond streekomroepen en het belang van lokale media.

Zoals het er nu naar uitziet gaat het stelsel en de regelgeving rond lokale omroepen de komende jaren fors op de schop. Dat zal zeker gevolgen hebben voor de rol van de gemeenten.

Met het nieuwe stelsel zet het rijk vol in op de ontwikkeling naar streekomroepen. Dit moet een grote kwaliteitsimpuls opleveren voor de lokale omroepen met veel meer aandacht voor de journalistieke taak van media als ‘waakhond’ van het gemeentebestuur. Het beloven boeiende, inspirerende en informatieve bijeenkomsten te worden.

 
Lokale publieke omroepen: essentieel voor de lokale democratie (Gouda) | VNG 

Programma

.

Opening door dagvoorzitter Arie Slob, oud-minister OCW.

.

Het belang van de lokale omroep voor de lokale democratie. Interactieve discussie.

.

De toekomst van de lokale omroep. Toelichting op de visie van de staatssecretaris OCW op het nieuwe bestel voor de lokale omroep en het standpunt van de VNG. Sprekers Egbert Lichtenberg, burgemeester van de gemeente Altena en Hendrie van Assem, raadslid gemeente Woerden. Vragen en discussie.

.

Vorming van streekomroepen – nut, noodzaak en voortgang. Toelichting op de ontstaansgeschiedenis van de streekomroep door Marc Visch, directeur NLPO (Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen). Praktijkvoorbeeld over de totstandkoming van een streekomroep door een portefeuillehouder uit de regio. Uitwisseling van ervaringen en de terugkoppeling daarvan.

.

Borrel

Partners

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Avtar

Vragen?

Close
Avtar

Heb je vragen? Neem contact op met Cynthia Bockstart.
Stuur een e-mail