Close

Deze masterclass is er op gericht om locoburgemeesters inzicht te geven in hun rol binnen de crisisbeheersing bij afwezigheid van de burgemeester.

Aanmelden

22 mei 2024
10.00 - 14.30
Zet in mijn agenda

Locatie
Gemeente Zwijndrecht, Raadhuisplein 3, 3331 BT Zwijndrecht

Door

Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters, Wethoudersvereniging, & Zuid-Holland Academie

Voor Burgemeesters, Wethouders uit alle gemeenten in Zuid-Holland

Avtar

Heb je vragen? Neem contact op met Cynthia Bockstart.
Stuur een e-mail

Over de bijeenkomst

Sinds een aantal jaren organiseert de Wethoudersvereniging samen met het Nederlands Genootschap van Burgemeesters de masterclass ”Loco voor de Leeuwen”.

Deze masterclass is er op gericht om locoburgemeesters inzicht te geven in hun rol binnen de crisisbeheersing. Uit onderzoek blijkt dat 50% van alle crises begint bij afwezigheid van de burgemeester. Daarbij gaat het om meer traditionele crises in de sfeer van openbare orde en veiligheid. In het verleden hebben we bijvoorbeeld stilgestaan bij de ervaringen rond een vliegramp, een familiedrama, (onaangekondigde)demonstraties en een grote asbestsituatie waarbij bewoners geëvacueerd zijn. Situaties waarbij je niet kunt afwachten tot de burgemeester weer terug is van bijvoorbeeld zijn/haar vakantieadres.

Steeds vaker hebben incidenten ook een lange nasleep, waarbij het voor de hand ligt dat – naarmate de situatie langer duurt – locoburgemeesters hierin ook vaker de burgemeester zullen moeten ‘aflossen’. Bovendien zien we dat ook binnen andere portefeuilles steeds meer risico bestaat op crises met een soortgelijke dynamiek als bij de meer traditionele crises, zeker na de recente decentralisaties. De jeugdzorg is hier een goed voorbeeld van.

  • Bij ‘no show’ worden de kosten van de lunch en administratiekosten van €50,- in rekening gebracht.

Partners

De Wethoudersvereniging en Nederlands Genootschap van Burgemeesters

Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters

De Wethoudersvereniging

Avtar

Vragen?

Close
Avtar

Heb je vragen? Neem contact op met Cynthia Bockstart.
Stuur een e-mail