Close

De provincie Zuid-Holland organiseert deze digitale bijeenkomst in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden (NVvR) en de Vereniging van Griffiers (VvG). Deze partijen dragen vanuit hun eigen rol en ervaring bij aan een boeiend en gevarieerd programma. Doel is dat u na afloop beter zicht heeft op de mogelijkheden om vanuit uw kaderstellende en controlerende rol meer grip te hebben.

7 september 2022
19:30-21:00

Online
via de aanmeldlink onderaan deze pagina

Door

Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, Vereniging van Griffiers, Provincie Zuid-Holland, & Zuid-Holland Academie

Voor Griffiers, Raadsleden uit alle gemeenten in Zuid-Holland

Avtar

Heb je vragen? Neem contact op met Cynthia Bockstart.
Stuur een e-mail

Over de bijeenkomst

Steeds meer gemeentelijke taken worden uitgevoerd in regionale samenwerking met één of meer partijen. Een gemeente neemt gemiddeld deel aan 33 samenwerkingsverbanden. Hoewel de raad het hoogste bestuursorgaan in de gemeente is, ervaren raadsleden vaak een gebrek aan grip op samenwerking. Het beeld hierbij is dat ze onvoldoende hun democratische verantwoordelijkheid kunnen invullen. Dat knelt want een groot deel van de gemeentelijke begroting gaat naar samenwerkingsverbanden en de belangen zijn groot. De uitdaging hierbij is: Hoe vertegenwoordig je lokale belangen in de regio en geef je ruimte aan de belangen van de regio?

Bent u benieuwd naar uw mogelijkheden om als raadslid meer grip te krijgen op samenwerkingsverbanden en uw positie te versterken? Wilt u zich laten inspireren door best practices en lessons learned? Dan bent u van harte welkom bij de digitale bijeenkomst ‘Grip op samenwerking’.

Programma

19:30

Opening

19:35

Welkom door gedeputeerde Zevenbergen

19:40

Toelichting op de Wet gemeenschappelijke regelingen (BZK)

20:00

Rol griffiers bij regionale samenwerking (VvG)

20:10

Rol raadsleden bij regionale samenwerking (NVvR)

20:25

Gesprek raadsleden (belang regionale samenwerking en best practices)

21:00

Afsluiting

Partners

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, Vereniging van Griffiers & Provincie Zuid-Holland

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden

De Vereniging van Griffiers

De Provincie Zuid-Holland

Avtar

Vragen?

Close
Avtar

Heb je vragen? Neem contact op met Cynthia Bockstart.
Stuur een e-mail