Close

Regionale samenwerkingsverbanden, uitvoering van beleid, de ombudsfunctie van het openbaar bestuur en de rol van de griffier, gevolgd door twee deelsessies over het Waterschap en Weerbaar Bestuur.

27 januari 2023
09.30 - 13.30

Locatie
Provinciehuis Zuid-Holland, Zuid Hollandplein 1, 2596 AW Den Haag

Door

Zuid-Holland Academie

Voor Griffiers uit alle gemeenten in Zuid-Holland

Avtar

Heb je vragen? Neem contact op met Cynthia Bockstart.
Stuur een e-mail

Over de bijeenkomst

Ons democratische bestel komt steeds meer onder druk te staan door opkomend populisme en toenemende polarisatie in de samenleving. De uitvoeringscrisis draagt hieraan bij. Wantrouwen in de instituties groeit. De pragmacratie loopt op zijn eind.

Het is nu belangrijker dan ooit dat iedereen zijn rol goed pakt in dit bestel. Hoe krijgt de raad in dat licht bijvoorbeeld grip op de regionale samenwerkingsverbanden? Hoe kan de raad in stelling worden gebracht voor de burger vanuit haar politieke waarden en vooral, wat kan de griffier hierin betekenen?

Programma

09.30 - 10.00

Inloop

10.00 - 10.30

Plenaire gedeelte

  • Welkom door Berend Sepers en aankondiging Geerten Boogaard
  • Geerten Boogaard in gesprek met de zaal
10.30 - 11.00

Lezing door Geerten Boogaard

Geerten Boogaard (Hoogleraar decentrale overheden en bekleedt in die hoedanigheid de Thorbeckeleerstoel.) Over ons democratische bestel met de onderlinge bestuurlijke verhoudingen. Hierbij zal hij nader ingaan op regionale samenwerkingsverbanden, uitvoering van beleid, de ombudsfunctie van het openbaar bestuur en de rol van de griffier hierin.  

11.00 - 11.20

Koffie/thee

11.20 - 12.15

Deelsessies

Deelsessie I Het Waterschap door Hélène Fobler, griffier Hoogheemraadschap van Delfland

Centrale vraag in deze deelsessie zal zijn:

Provincie en Waterschap: Op welke thema’s komen we elkaar de komende jaren tegen? Hoe kunnen we elkaar daarin versterken en welke rol speelt de griffier hierin?

 

 

Deelsessie II Weerbaar Bestuur door Anne Jet Plat en Marcel Fluitman van BZK

Vanuit het programma “Weerbaar bestuur” van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gaan we in op externe agressie en intimidatie. Hoe kun je als griffier de raad begeleiden bij incidenten? Hoe kan het Stappenplan dat is aangereikt hiervoor door de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Justitie en Veiligheid hierbij behulpzaam zijn?

12.15 - 13.30

Lunch

Partners

De Vereniging van Griffiers

Avtar

Vragen?

Close
Avtar

Heb je vragen? Neem contact op met Cynthia Bockstart.
Stuur een e-mail