Close

De provincie houdt financieel toezicht op gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en waterschappen. Met het financieel toezicht wordt beoogd een gezonde financiële situatie te bevorderen en daarmee een meerwaarde te bieden aan de kwaliteit van het openbaar bestuur. Dit toezicht richt zich vooral op het vaststellen van een structureel en reëel sluitende begroting. Maar wat is dat eigenlijk, een structureel sluitende begroting? Tijdens een digitale Focus op Financiën op 7 april 2022 zijn we nader ingegaan op het onderscheid tussen structureel en incidenteel. Vanwege de grote belangstelling wordt op 30 juni deel 2 georganiseerd.

30 juni 2022
9:30 - 13:00

Locatie
Het Timmerhuis - Halvemaanpassage 1, 3011 AH Rotterdam

Door

Provincie Zuid-Holland, & Zuid-Holland Academie

Voor Ambtenaren uit alle gemeenten in Zuid-Holland

Avtar

Heb je vragen? Neem contact op met Cynthia Bockstart.
Stuur een e-mail

Over de bijeenkomst

We gaan in deze sessie met elkaar in gesprek aan de hand van verschillende casussen uit de praktijk. Het doel van de bijeenkomst is om kennis te delen; tegen welke dilemma’s loop je aan, hoe gaan anderen daarmee om en hoe kijkt de toezichtbouder ernaar? Uiteraard is de bijeenkomst ook en mooie gelegenheid om collega’s van andere organisaties te ontmoeten en te spreken.

Programma

9:30

Inloop

10:00

Opening

10:10

Inleiding

10:20

Hoe organiseer je het opstellen van het overzicht binnen je gemeente?

10:45

Ronde tafelgesprekken aan de hand van casussen

11:45

Afsluiting en lunch

Documenten

Icon

Focus op Financiën - structurele en incidentele baten en lasten Deel 1

U kunt hier de bijeenkomst terugkijken.

Bekijk

Partners

De Provincie Zuid-Holland

Avtar

Vragen?

Close
Avtar

Heb je vragen? Neem contact op met Cynthia Bockstart.
Stuur een e-mail