Close

De provincie Zuid-Holland en de Wethoudersvereniging organiseren op vrijdag 7 oktober van 15.00 uur tot 18.00 uur een bijeenkomst voor (op)nieuw geïnstalleerde wethouders in Zuid-Holland. De bijeenkomst dient als kennismaking met de (nieuwe) wethouders en elkaars ambities en werkzaamheden.

7 oktober 2022
15:00 - 18:00

Locatie
Provinciehuis Zuid-Holland, Zuid Hollandplein 1, 2596 AW Den Haag

Door

Wethoudersvereniging, Provincie Zuid-Holland, & Zuid-Holland Academie

Voor Wethouders uit alle gemeenten in Zuid-Holland

Avtar

Heb je vragen? Neem contact op met Cynthia Bockstart.
Stuur een e-mail

Over de bijeenkomst

Na de gemeenteraadsverkiezingen zijn de onderhandelingen voor nieuwe coalities direct losgebarsten. Dit zal leiden tot nieuwe colleges met voor een deel ook nieuwe wethouders. De afgelopen jaren zien we een sterke toename van het aantal overleggen op regionaal niveau. De komende jaren zullen bestuurders elkaar veelvuldig tegenkomen. De bijeenkomst op 7 oktober biedt een uitgelezen kans om met elkaar kennis te maken, elkaars ambities voor het voetlicht te brengen en met elkaar het gesprek te voeren over hoe we onze (regionale) samenwerking tot een succes kunnen maken.

Programma

15.00 - 15.15

Inloop

15.15 - 15.30

Welkomstwoord commissaris van de Koning, Jaap Smit

15.30 - 15.50

Vraaggesprek Wethoudersvereniging

15.50 - 16.20

Lezing Daniel Seesink (gedragsbioloog)

16.20 - 17.00

Groepsgesprekken over gezamenlijke ambities en samenwerking

17:00 - 18:00

Afsluiting en borrel

Partners

Provincie Zuid-Holland & Wethoudersvereniging

De Wethoudersvereniging

De Provincie Zuid-Holland

Avtar

Vragen?

Close
Avtar

Heb je vragen? Neem contact op met Cynthia Bockstart.
Stuur een e-mail