Close

Tijdens het congres belichten kandidaten voor het Europees Parlement, onderzoekers en lokale bestuurders de impact van Europa op de Nederlandse regio’s en gemeenten.

11 april 2024
13.30 - 16.00

Online
via een link die u ontvangt na aanmelding

Door

Binnenlands Bestuur, & Zuid-Holland Academie

Voor Ambtenaren, Fractievolgers/burger(raads)leden, Gedeputeerden, Gemeentesecretarissen, Raadsleden, Statenleden, Wethouders uit alle gemeenten in Zuid-Holland

Avtar

Heb je vragen? Neem contact op met Cynthia Bockstart.
Stuur een e-mail

Over de bijeenkomst

‘Europa is allang geen buitenland meer. Europees en decentraal beleid zijn in toenemende mate met elkaar vervlochten.’ Zo schrijft universitair hoofddocent politicologie Hans Vollaard in zijn recente onderzoek naar de europeanisering van decentrale overheden.

Tijdens het online Europa-congres van Binnenlands Bestuur op donderdagmiddag 11 april gaat het debat dan ook niet over de vraag of de Europese Unie wel nodig is. Die tijd ligt achter ons. Het gaat wel over wat voor Europees beleid en Europese Unie we willen als decentrale bestuurders, politici en ambtenaren. En over de vraag hoeveel invloed we daarop hebben.

Uiteraard heeft dit alles te maken met de verkiezingen op 6 juni 2024. Nederlanders kunnen dan voor de tiende keer stemmen voor het Europees Parlement, waarbij voor Nederland 31 zetels te verdelen zijn.

Met bijdragen van:

  • Hans Vollaard, universitair hoofddocent politicologie Universiteit Utrecht
  • EP-kandidaten Tineke Strik (GroenLinks-PvdA), Anja Hazekamp (PvdD) en Bert-Jan Ruissen (SGP)
  • Maud Hulshof, wethouder Wageningen
  • Johnas van Lammeren, wethouder Amersfoort
  • Ipsos I&O

Programma

Het programma ziet er als volgt uit.

13.30 - 13.40

Opening door dagvoorzitter Elisabeth van den Hoogen (vanuit Huis van Europa) en co-host Simon Trommel (vanuit het Europees parlement Brussel)

13.40 - 13.50

Welkomstwoord

13.50 - 14.10

Presentatie ‘Mijn Europa’ - Ipsos I&O

Ipsos I&O heeft begin dit jaar het onderzoek ‘Mijn Europa’ uitgevoerd. Wat is de visie van bestuurders en burgers op het belang van Europa? De resultaten van het onderzoek worden tijdens dit congres bekend gemaakt.  

14.10 - 14.30

Grenzen aan Europees migratiebeleid? - Tineke Strik (GroenLinks-PvdA) en Assita Kanko (N-VA)

Het Europees Parlement en de Council (de lidstaten) bereikten onlangs overeenstemming over een groot aantal migratiewetten. De Nederlandse insteek is de laatste jaren geweest om de instroom te beperken, met als argument dat zorg, onderwijs en huisvesting vastlopen en dat bovendien 30 procent van de asielaanvragen kansloos is. Afgesproken is dat asielzoekers bij de grens kunnen worden teruggestuurd als ze in Duitsland of België illegaal de Nederlandse grens overkomen. Ook komen er meer migratiedeals: na Turkije en Tunesië staat Egypte op de nominatie. 
Vermindert dit de instroom? Verlicht het de druk op zorg, onderwijs en huisvesting? En is asielzoekers interneren een manier om migratiestromen beheersbaar te houden? Simon Trommel interviewt Tineke Strik (Europarlementariër en nummer vijf op de lijst voor GroenLinks-PvdA) en Assita Kanko, nummer twee op de lijst van de Belgische partij N-VA.

14.30 - 14.50

Met digitale toepassingen werken aan een toekomstbestendige wijk – Johnas van Lammeren

Een van de ambities van de Europese Commissie is ‘a Europe fit for the digital age’. Digitalisering staat dan ook hoog op het prioriteitenlijstje in Brussel en voor overheden zijn verschillende EU-fondsen en -subsidies beschikbaar. Zo is na Corona het instrument REACT EU opgezet om te zorgen dat de transitie naar een groene, digitale en veerkrachtige economie geen vertraging oploopt. De gemeente Amersfoort ontving subsidie uit REACT EU voor Liendert, de wijk die als fieldlab dient voor digitale toepassingen. Wethouder Johnas van Lammeren legt uit hoe belangrijk de steun uit Europa is voor digitale innovaties bij het werken aan een toekomstbestendige wijk. 

14.50 - 15.10

Wolven, landbouw, duurzaamheid en een ander klimaat in en buiten Europa - Anja Hazekamp (PvdD) en Bert-Jan Ruissen (SGP)

Europarlementariërs en kandidaten Bert-Jan Ruissen (SGP) en Anja Hazekamp (PvdD) zijn beiden euro-kritisch. Ruissen wil een slanke EU en de Partij voor de Dieren wil dat de democratische legitimatie van de EU verbeterd wordt. Als het gaat om beleid voor wolven, landbouwsubsidies en gewasbeschermers zijn de verschillen groter. En hoe kijken de PvdD en de SGP naar klimaatverandering die ook overzee Nederlanders treft, in het Caribisch gebied? Onder leiding van Simon Trommel gaan Hazekamp en Ruissen in debat over landbouw, duurzaamheid, klimaatverandering en de Europese Unie van de toekomst.

15.10 - 15.30

Arbeidskansen vergroten met Europese steun – Maud Hulshof

Het Europees Sociaal Fonds bestaat alweer 67 jaar en is door Europa in het leven geroepen om gemeenten en andere overheden te ondersteunen bij werkgelegenheidsprojecten. In de Food Valley wordt momenteel ESF-subsidie gebruikt voor het verbeteren van de arbeidskansen van leerlingen van scholengemeenschap Pantarijn én voor het begeleiden van statushouders naar passend werk. Maud Hulshof, wethouder van Wageningen, licht de concrete projecten toe en de meerwaarde van de subsidie.   

15.30 - 16.00

De Europeanisering van gemeenten en provincies – Hans Vollaard

De Universiteit Utrecht doet onderzoek naar de europeanisering van gemeenten en provincies. Welke gemeenten weten zich goed aan te passen aan Europese regelgeving? Het onderzoek moet ook inzicht geven in hoe gemeenten kunnen inspelen op de beperkingen en mogelijkheden van Europese integratie. Hoe kunnen al die regeltjes voor gemeenten meer betekenen dan ‘alleen maar gedoe’? Een tip van de sluier: het is een kwetsbaar proces dat mede afhankelijk is van de interesse en kwaliteiten van de betrokken ambtenaren. Hans Vollaard, universitair hoofddocent politicologie aan de Universiteit Utrecht, licht het onderzoek toe in de slotbeschouwing van dit congres.

16.00 - 16.05

Afronding congres - Elisabeth van den Hoogen en Simon Trommel

Partners

Binnenlands Bestuur en het mediafonds van de Europese Unie

Binnenlands Bestuur

Avtar

Vragen?

Close
Avtar

Heb je vragen? Neem contact op met Cynthia Bockstart.
Stuur een e-mail