Close

Gemeenten hebben direct te maken met vraagstukken rondom eenzaamheid. Vandaar dat de Zuid-Holland Academie samen met de Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten een bijeenkomst organiseert.

4 november 2022
09.30 - 13.30

Locatie
Art & Dining Dordrecht

Door

Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten, & Zuid-Holland Academie

Voor Ambtenaren, Bestuurders, Volksvertegenwoordigers uit alle gemeenten in Zuid-Holland

Avtar

Heb je vragen? Neem contact op met Cynthia Bockstart.
Stuur een e-mail

Over de bijeenkomst

De provincie heeft onlangs een onderzoek afgerond naar de mate van eenzaamheid onder Zuid-Hollanders en welke factoren daarmee samenhangen. Welke groepen lijden er vooral onder? Wat kunnen we doen om eenzaamheid te bestrijden? En, net zo belangrijk: wat kunnen we doen om eenzaamheid in de toekomst te voorkómen?


Er zijn allerlei oorzaken van eenzaamheid. Datzelfde geldt voor de gevolgen ervan. Denk aan de positie van eenzame mensen op de arbeidsmarkt, in de woonsituatie, bij gezondheidsklachten of op het gebied van mobiliteit.
Gemeenten krijgen ook steeds meer te maken met vraagstukken rondom eenzaamheid.

Programma

09.30 - 10.00

Inloop

10.00 - 10.05

Aftrap door dagvoorzitter

Jolanda de Witte, burgermeester Albrandswaard en voorzitter van de VZHG, tevens voorzitter stuurgroep Zuid-Holland Academie

10.05 -10.10

Gedeputeerde Bestuur en Samenleving

Frederik Zevenbergen spreekt over het belang van het agenderen van eenzaamheid

10:15 - 10:35

Eenzaamheid als maatschappelijk probleem en de lessons learned

Emeritus hoogleraar Public Health Guus Schrijvers, al tientallen jaren wetenschappelijk betrokken bij het onderwerp eenzaamheid. Hij spreekt over eenzaamheid als maatschappelijk probleem en de lessons learned - ook in internationaal perspectief, maar wel met een lokale focus. Zijn doel is om scherp te maken hoe eenzaamheid eigenlijk ‘werkt’ en hoe er de afgelopen decennia werk wordt gemaakt van bestrijding en preventie.

10:35 - 11:00

Resultaten en implicaties onderzoek

Claire Kos (Zorgfocuz) en Ellen Geuzebroek (HHM) vertellen over de resultaten en implicaties van het door hen uitgevoerde onderzoek voor de provincie Zuid-Holland

11:00 - 11:15

Pauze

11:15 - 12:00

Deelsessies

Besproken wordt probleem en aanpak per domein (mobiliteit, wonen, digitalisering, sociaal) naar aanleiding van (een deel van) de onderzoeksvragen (5w’s en h). De workshops worden verzorgd door de onderzoekers van Zorgfocus en HHM

12:10 - 12:20

Korte terugkoppeling

Korte terugkoppeling per groepje in de plenaire zaal door Tim de Beer en Cynthia Bockstart (medewerkers PZH/ZHA)

12:20 - 12:25

Afsluiting door dagvoorzitter

Afsluiting door de dagvoorzitter Jolanda de Witte, gevolgd door lunch in het restaurant van het museum

Partners

De Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten

Avtar

Vragen?

Close
Avtar

Heb je vragen? Neem contact op met Cynthia Bockstart.
Stuur een e-mail