Close

Overheden werken steeds meer samen om grote maatschappelijke opgaven het hoofd te bieden. Daarbij zetten zij ook vaker nieuwe financieringsvormen in, waarbij samenwerking centraal staat.

16 februari 2023
15.00 - 16.30

Online
via aanmeldlink

Door

Zuid-Holland Academie

Voor Ambtenaren, Bestuurders en volksvertegenwoordigers die geïnteresseerd zijn in innovatieve financieringsvormen, Juristen, financials en beleidsmedewerkers die te maken hebben met of geïnteresseerd zijn in subsidies uit alle gemeenten in Zuid-Holland

Avtar

Heb je vragen? Neem contact op met Cynthia Bockstart.
Stuur een e-mail

Over de bijeenkomst

Toenemende behoefte aan samenwerking: de netwerksubsidie

Overheden werken steeds meer samen om grote maatschappelijke opgaven het hoofd te bieden. Daarbij zetten zij ook vaker nieuwe financieringsvormen in, waarbij samenwerking centraal staat. De netwerksubsidie is een van deze relatief nieuwe vormen, waarbij meerdere partijen betrokken zijn. Dat leidt tot nieuwe juridische figuren en constructies, zoals de subsidietafel.

De subsidietafel

Bij een subsidietafel zitten diverse partijen met elkaar aan tafel en bespreken zij hoe ze het geld dat beschikbaar wordt gesteld voor een bepaald doel (de subsidiepot) onderling willen verdelen. Het netwerk zit dus samen aan tafel! Een financieringsvorm die past in de huidige netwerksamenleving, maar waar ook vragen bij komen kijken. Wat is de rol van de tafeldeelnemers en hoe kom je aan tafel? En nog belangrijker: past deze financieringsvorm binnen het wettelijk kader van (onder andere titel 4.2 van) de Algemene wet bestuursrecht?

Financieren in Netwerken

Het promotieonderzoek uit deze lezing draagt zij bij aan Financieren in Netwerken, het kennisplatform voor iedereen die meer wil weten over de mogelijkheden om de publieke financiering van maatschappelijke projecten vorm te geven. Kijk voor meer informatie op  www.financiereninnetwerken.nl

Programma

In deze lezing zal onder andere worden ingegaan op de definitie van een subsidietafel, welke verschijningsvormen van de subsidietafel bestaan en welke aandachtspunten hierbij komen kijken. Er zullen regelmatig praktijkvoorbeelden worden aangehaald gezien Demy met veel ambtenaren en tafeldeelnemers heeft gesproken voor haar onderzoek.

15.00 - 15.05

Opening

15.05 - 16.00

Lezing De Subsidietafel: “Eerlijk zullen we alles (ver)delen”

16.00 - 16.25

Ruimte voor discussie en vragen

16.25 - 16.30

Afronding

Partners

De Zuid-Holland Academie, De provincies Zuid-Holland, Gelderland en Noord-Brabant, De Universiteit Leiden, Universiteit van Amsterdam en Tilburg University.

Avtar

Vragen?

Close
Avtar

Heb je vragen? Neem contact op met Cynthia Bockstart.
Stuur een e-mail