Close

De provincie Zuid-Holland, Vereniging Zuid-Hollandse Gemeenten en de Zuid-Hollandse Vereniging voor Kleine Kernen organiseren op dinsdagavond 11 oktober een conferentie over kernendemocratie. We gaan in op het belang van versterking van de gemeenschap, dorpsinitiatieven en de wijze waarop deze weer opkrabbelen na de coronacrisis.

11 oktober 2022
18:00 uur - 22:00 uur

Locatie
Provinciehuis Zuid-Holland, Zuid Hollandplein 1, 2596 AW Den Haag

Door

Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten, Provincie Zuid-Holland, & Zuid-Holland Academie

Voor Ambtenaren, Burgemeesters, Fractievolgers/burger(raads)leden, Gedeputeerden, Griffiers, Raadsleden, Statenleden, Wethouders uit alle gemeenten in Zuid-Holland

Avtar

Heb je vragen? Neem contact op met Cynthia Bockstart.
Stuur een e-mail

Over de bijeenkomst

De conferentie kent een informatief avondprogramma met als hoogtepunt de presentaties van een aantal gerealiseerde projecten door verschillende dorpsorganisaties of -initiatieven. Tijdens de avond wordt bekendgemaakt welke initiatieven de Dorpskrachtprijzen winnen. Het avondprogramma vullen we aan met vertegenwoordigers van Rijk, Provincie en gemeentebesturen om te spreken over de betekenis van dorpsorganisaties voor de lokale gemeenschap, mede in relatie tot de coronacrisis.

Programma

18.00

Inloop met buffet

19:15

Welkom door dagvoorzitter Brandon Pouw

19:20

Inleiding door Ries Jansen (voorzitter Zuid-Hollandse Vereniging Kleine Kernen)

19:30

Interactieve paneldiscussie met afvaardigingen van VZHG, provincie en gemeenten

20:00

Presentaties kanshebbers dorpskrachtprijs

20:40

Pauze en juryberaad

20:50

Uitreiking dorpskrachtprijzen

21:00

Afsluiting en borrel

Documenten

Icon

Handreiking kernendemocratie

Bekijk

Partners

Provincie Zuid-Holland, Vereniging Zuid-Hollandse Gemeenten & Zuid-Hollandse Vereniging Kleine Kernen

De Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten

De Provincie Zuid-Holland

Avtar

Vragen?

Close
Avtar

Heb je vragen? Neem contact op met Cynthia Bockstart.
Stuur een e-mail