Close

Tijdens dit burgerberaad gaan zo’n 480 inwoners, werkgevers, ambtenaren en politici met elkaar in gesprek over een aantal vraagstukken rondom Wonen.

15 december 2022
15.00 - 17.00

Locatie
Provinciehuis Zuid-Holland, Zuid Hollandplein 1, 2596 AW Den Haag

Door

Zuid-Holland Academie

Voor Ambtenaren, Burgemeesters, Fractievolgers/burger(raads)leden, Gedeputeerden, Gemeentesecretarissen, Griffiers, Raadsleden, Statenleden, Wethouders uit alle gemeenten in Zuid-Holland

Avtar

Heb je vragen? Neem contact op met Cynthia Bockstart.
Stuur een e-mail

Over de bijeenkomst

Stichting G1000.nu organiseert op 3 locaties een Burgerberaad, elk over een ander thema. Ruim 480 inwoners, politici, ambtenaren en werkgevers gaan met elkaar in gesprek over het thema Wonen. Uit deze sessies komt uiteindelijk een Burgerakkoord dat bestaat uit voorstellen voor een beter Zuid-Holland. Dat akkoord wordt aangeboden aan de provincie.

Partners

Provincie Zuid-Holland en Stichting G1000.nu

Avtar

Vragen?

Close
Avtar

Heb je vragen? Neem contact op met Cynthia Bockstart.
Stuur een e-mail