Close

Hoe gaat het met de Zuid-Hollanders? Hoe kunnen we het begrip 'brede welvaart' vertalen naar en toepassen in Zuid-Holland? Praat mee!

11 december 2023
14.30 - 17.00

Locatie
Provinciehuis Zuid-Holland, Zuid Hollandplein 1, 2596 AW Den Haag

Door

Zuid-Holland Academie

Voor Ambtenaren uit alle gemeenten in Zuid-Holland

Avtar

Heb je vragen? Neem contact op met Cynthia Bockstart.
Stuur een e-mail

Over de bijeenkomst

Plein1 – Brede Welvaart

Hoe gaat het met de Zuid-Hollanders? Hoe kunnen we het begrip ‘brede welvaart’ vertalen naar en toepassen in Zuid-Holland? Praat mee!

Er bestaat een breed gedeeld inzicht, niet alleen onder economen maar ook breder in de maatschappij, dat een maatstaf als Bruto Nationaal (of Regionaal) Product niet voldoende weergeeft hoe welwarend een land of regio is. Naast materiële welvaart zouden we ook moeten kijken naar sociale en ecologische welzijnsindicatoren. Dat doen we vanuit het perspectief van inwoners.

De steeds grotere druk op schaarse ruimte, arbeidspotentieel, grondstoffen, energie en middelen vraagt veel van bewoners en bestuurders van Zuid-Holland. Deze schaarste brengt steeds meer verdelingsvraagstukken met zich mee. In die context werkt de provincie aan het versnellen van de transitie naar een toekomstbestendige en concurrerende economie met minder druk op welzijn en leefomgevingskwaliteit.

De provincie voert een toekomstonderzoek uit naar de brede welvaart in Zuid-Holland. Op maandag 11 december vanaf 14:30 delen we graag nieuwe inzichten en gaan we hierover in gesprek op een Plein1- bijeenkomst in het provinciehuis. Praat mee en reflecteer samen op de drie integrale opgaven die we in het onderzoek hebben geïdentificeerd! Vanuit een brede welvaart perspectief op Zuid-Holland zijn dat: Dichtbij en bereikbaarVeerkrachtige leefomgeving en Samen en hecht.

Partners

Provincie Zuid-Holland

Avtar

Vragen?

Close
Avtar

Heb je vragen? Neem contact op met Cynthia Bockstart.
Stuur een e-mail