Close

Bestuurlijke werkconferentie over ondermijnende criminaliteit in het buiten- en (glas)tuinbouwgebied in Zuid-Holland.

13 januari 2023
13:30 - 17:30

Locatie
Provinciehuis Zuid-Holland, Zuid Hollandplein 1, 2596 AW Den Haag

Door

Zuid-Holland Academie

Voor Belastingdienst, Burgemeesters, Glastuinbouw Nederland, Greenport West-Holland, LTO Noord, OM, Omgevingsdienst, Politie, RIECs, Waterschappen, Wethouders uit alle gemeenten in Zuid-Holland

Avtar

Heb je vragen? Neem contact op met Cynthia Bockstart.
Stuur een e-mail

Over de bijeenkomst

Doel van deze conferentie is om samen op dit onderwerp een stevige basis te leggen voor de komende jaren. Dit in vervolg op het actieonderzoek ‘Ondermijning in het buitengebied en de (glas)tuinbouw in de regio Den Haag. Samen werken aan zicht op de problematiek en kansrijk handelingsperspectief’, dat recent in opdracht van het RIEC Den Haag is uitgevoerd door Hiemstra & De Vries. Daarnaast zijn we naar aanleiding van de ontwikkelde Handreiking Aanpak Bedrijventerreinen met partners in gesprek op dit thema. In deze conferentie bouwen we hierop voort.

Partners

Provincie Zuid-Holland en RIEC Den Haag

Avtar

Vragen?

Close
Avtar

Heb je vragen? Neem contact op met Cynthia Bockstart.
Stuur een e-mail