Close

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Den Haag en het bestuur van de Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten nodigen u van harte uit aanwezig te zijn bij de VZHG Bestuurdersdag.

12 mei 2023
09:15 - 16:00

Locatie
Amare, Spuiplein 150 te Den Haag

Door

Zuid-Holland Academie

Voor Raadsleden, Wethouders uit alle gemeenten in Zuid-Holland

Avtar

Heb je vragen? Neem contact op met Cynthia Bockstart.
Stuur een e-mail

Over de bijeenkomst

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Den Haag en het bestuur van de Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten nodigen u van harte uit aanwezig te zijn bij de VZHG Bestuurdersdag op 12 mei 2023.

Deze dag zal in het teken staan van de veerkrachtige gemeente; een gemeente die ten tijde van crises en grote opgaven tegen een stootje kan.

De afgelopen jaren, en ook nu, krijgen gemeenten veel te verduren, en zetten zij zich dagelijks weer in om de dienstverlening, leefbaarheid en veiligheid in hun gemeente op pijl te houden en om te blijven ontwikkelen. Uitdagingen die alle gemeenten raken, en daarover gaan wij graag 12 mei met elkaar in gesprek.

Programma

09:15 - 10:00

Ontvangst in Amare

10:00 - 11:45

Welkomstwoord door Burgemeester Jan van Zanen

   • Voordracht door Commissaris van de Koning Jaap Smit
   • Jaarvergadering VZHG onder leiding van Jolanda de Witte, voorzitter VZHG en burgemeester van Albrandswaard, met een jaarrede van de voorzitter en een bijdrage van Pieter Jeroense, directeur VNG International en Plaatsvervangend directeur VNG
   • Muzikaal intermezzo door studenten van het Koninklijk Conservatorium
   • Keynote speech door Caelesta Braun, hoogleraar Public Governance and Civil Society aan de Universiteit Leiden over veerkracht en het samenspel van gemeenten en maatschappelijke organisaties
11:45 - 12:30

Afronding plenair programma en lunch

12:30 -15:00

Aanvang middagprogramma

Tijdens het middagprogramma kunt u kiezen uit 9 werkbezoeken over verschillende thema’s. De leden van het college van Burgemeester en Wethouders van Den Haag zijn daarbij uw gastvrouw en gastheer.

 

15:00 - 16:00

Plenaire afsluiting en borrel in de Centrale Bibliotheek, Spui 68 te Den Haag

Partners

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Den Haag en het bestuur van de Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten

Avtar

Vragen?

Close
Avtar

Heb je vragen? Neem contact op met Cynthia Bockstart.
Stuur een e-mail