Close

Waarom de grote maatschappelijke opgaven van onze tijd alleen in samenwerking tussen samenleving en overheid kunnen worden aangepakt.

7 juni 2023
16.00 uur

Online
via een link die u ontvangt na aanmelding

Door

Zuid-Holland Academie

Voor uit alle gemeenten in Zuid-Holland

Avtar

Heb je vragen? Neem contact op met Cynthia Bockstart.
Stuur een e-mail

Over de bijeenkomst

Martijn van der Steen is co-decaan en adjunct-directeur van deΒ Nederlandse School voor Openbaar Bestuur, NSOB. Daarnaast is hij bijzonder hoogleraar bestuurskunde aan deΒ Erasmus Universiteit RotterdamΒ (EUR). Martijn doet onderzoek naar overheidssturing in netwerken, het omgaan met lange termijn onzekerheid, en de manier waarop maatschappelijke opgaven in samenwerking tussen overheid en samenleving kunnen worden aangepakt.

In zijn college gaatΒ Martijn van der SteenΒ in op de vraag waarom de grote maatschappelijke opgaven van onze tijd alleen in samenwerking tussen samenleving en overheid kunnen worden aangepakt, hoe overheden dergelijke samenwerkingen kunnen vormgeven, en wat aan organisatievormen, instrumentarium, professionaliteit en leiderschap vraagt.

Partners

Orde van organisatiekundigen en -adviseurs

Avtar

Vragen?

Close
Avtar

Heb je vragen? Neem contact op met Cynthia Bockstart.
Stuur een e-mail